ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์

1. ความเป็นมาสากลของนโยบาย

หลักการของ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาประเทศไทย และช่องทางในการเข้าถึงเจ้าของกิจการ สินค้า และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ เป็นเจ้าของกิจการ สินค้า และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถมีรายชื่อปรากฏบน เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไร

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com จะถูกนำไปใช้ ดังต่อไปนี้ :

 • เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและรายละเอียดการให้บริการ ได้แก่ รูปภาพ วันที่และเวลาเปิดปิด ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อ บนสื่อออนไลน์ในเครือ ททท. ได้แก่ เว็บไซต์ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com และ/หรือ เว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือของ ททท.
 • ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ประกอบการ ข้อมูลผู้ประสานงานของร้านค้า หรือสถานประกอบการนั้น ๆ จะใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ ททท. กับผู้ประกอบการเท่านั้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท.

  ท่านสามารถศึกษาวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จาก   นโยบายความเป็นส่วนตัว

  3. ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างกระบวนการสมัครสมาชิก

  เพื่อให้มีรายชื่อปรากฏใน เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ธุรกิจและผู้ให้บริการต่าง ๆ ต้องเข้าร่วมกระบวนการในการให้ข้อมูลสินค้า บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย

  ธุรกิจและผู้ให้บริการใด ๆ ที่ต้องการมีชื่อปรากฏใน เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ต้องให้ข้อมูลอีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ที่ต ิดต่อได้ในวัน/เวลาทำการ

  นอกจากนี้ administrator ของ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com จำเป็นที่จะต้องสามารถติดต่อตัวแทนของธุรกิจและผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีข้อมูลสินค้าและบริการปรากฏบนเว็บไซต์ได้ผ่านทางโทรศัพท์ (ตอบรับในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์) และ/หรือ ตรวจเช็กอีเมล (อย่างน้อยวันละครั้ง)

  ทุกธุรกิจและผู้ให้บริการต้องใส่ข้อมูลที่บังคับให้ครบถ้วน โดย administrator จะตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเป็นสมาชิกของ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com

  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ เป็นเจ้าของกิจการ สินค้า และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถมีรายชื่อปรากฏบน เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  4. การตรวจสอบสมาชิกและการบำรุงรักษา

  ก่อนมีรายชื่อปรากฏใน เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com administrator จะตรวจสอบ/ เปิดใช้งาน ข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละธุรกิจและผู้ให้บริการว่ามีการแบ่งประเภทถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และอื่น ๆ แก่เว็บไซต์ อย่างถูกต้อง

  การเพิ่มเติม แก้ไข หรืออัปเดตข้อมูลบน เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com จะปรากฏบนเว็บไซต์ได้โดยดุลยพินิจของ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com

  เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ธุรกิจและผู้ให้บริการเสนอแก่ระบบ แม้ว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกยึดถือว่าถูกต้องและถูกกฎหมาย โดย เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ธุรกิจและผู้ให้บริการที่มีรายชื่อปรากฏบนเว็บไซต์ได้กระทำ

  เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com อาจถูกลบหาก :

 • ธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ไม่ได้ดำเนินการกิจการตามที่ได้บรรยายไว้ในหน้าเนื้อหานั้น ๆ แล้ว และ administrator จาก เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ไม่สามารถติดต่อธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ผ่านอีเมลแอดเดรสหรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ระบุไว้ได้
 • ธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่อาจต่ำกว่ามาตรฐานที่ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ตั้งไว้ รวมไปถึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพ
 • administrator ของ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com มีสิทธิที่จะลบข้อมูลของธุรกิจและผู้ให้บริการที่ไม่สามารถแสดง ผลงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com ตั้งไว้ และความคาดหวังจากนักท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ดังกล่าว
  5. การติดต่อสื่อสารของลูกค้า

  ก่อนมีรายชื่อปรากฏใน เที่ยวไทยอะเมสซิ่งยิ่งกว่าเดิม.com administrator จะตรวจสอบ/ เปิดใช้งาน ข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละธุรกิจและ ผู้ให้บริการว่ามีการแบ่งประเภทถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และอื่น ๆ แก่เว็บไซต์อย่างถูกต้อง

  6. ความรับผิด

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการ การจอง หรือการซื้อขายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ หากมีข้อโต้แย้งหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้ให้บริการ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยตนเอง

  เราใช้คุกกี้สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อเราถือว่า คุณยอมรับการ ใช้งานคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว